kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015

Podatek do umowy zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem

Na początku listopada 2015 r. z dwoma osobami, które nie są moimi pracownikami, zawarłem umowy zlecenia na dozór garaży i parkingu firmowego. Z jedną z nich już kiedyś współpracowałem, dlatego zdecydowałem się zawrzeć z nią umowę na cały miesiąc z wynagrodzeniem 800 zł. Z uwagi na to, że druga będzie dla mnie pracować po raz pierwszy, będę z nią zawierał umowę zlecenia z wynagrodzeniem 200 zł na każdy tydzień przez kolejne cztery tygodnie w listopadzie. Czy w tej sytuacji do wynagrodzeń wypłacanych obu tym osobom powinienem pobierać zaliczkę na podatek dochodowy?

NIE. Zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia z umowy zlecenia Czytelnik zobowiązany będzie pobrać jedynie od należności pierwszego zleceniobiorcy. Natomiast wynagrodzenia z umów zawieranych z drugim z nich stanowią należności klasyfikowane jako przychody z tzw. drobnych zleceń, które zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Z przywołanego przepisu wynika m.in., że zryczałtowany podatek dochodowy od należności z umowy zlecenia, której wartość nie przekracza 200 zł, wynosi 18% uzyskanego przychodu. Przychodu tego nie pomniejsza się o koszty i składki ZUS. Ponadto samego zryczałtowanego podatku nie zmniejsza się o składkę zdrowotną. Składki te powinny być pobrane z wynagrodzenia zleceniobiorcy.

Co istotne, omawiane przepisy nie uzależniają kwestii sposobu opodatkowania zlecenia od sumy należności określonej w umowach zawartych w danym miesiącu. W efekcie na sposób opodatkowania należności z tytułu umowy zlecenia wpływu nie ma zarówno ilość tych umów zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, jak również ich miesięczna suma. Zryczałtowany podatek pobiera się od każdej umowy, nawet wówczas, gdy w ciągu miesiąca zleceniodawca zawrze ich kilka z taką osobą, o ile kwota należności określona w danej umowie nie przekroczy 200 zł.

Dopiero gdy wartość pojedynczej umowy z taką osobą opiewa na kwotę wyższą niż 200 zł, zleceniodawca, jako płatnik, pobiera od niej zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 ustawy o pdof. Przepis ten wskazuje, że przy obliczaniu zaliczki przychód z umowy zlecenia pomniejsza się o zryczałtowane miesięczne koszty i składki ZUS potrącone w danym miesiącu. Do opodatkowania tak ustalonego dochodu płatnik zasadniczo stosuje najniższą stawkę podatku określoną w skali podatkowej, czyli 18%.


Kalkulatory płacowe dotyczące umowy zlecenia opodatkowanej ryczałtem oraz umowy zlecenia opodatkowanej zaliczkowo dostępne są w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


W zależności od sposobu opodatkowania przy tych samych kwotach wynagrodzenia brutto uzyskanych w danym miesiącu inna będzie kwota do wypłaty dla zleceniobiorcy.

Przykład

Przedsiębiorca w listopadzie 2015 r. zawarł umowy zlecenia z dwoma osobami fizycznymi niebędącymi jego pracownikami: ze zleceniobiorcą A na cały miesiąc z wynagrodzeniem na kwotę 800 zł, a ze zleceniobiorcą B cztery umowy na kolejne cztery tygodnie z wynagrodzeniem 200 zł. Dla obu zleceniobiorców zawarte umowy stanowią jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaliczkę zleceniobiorcy A obliczy następująco:

1) podstawa wymiaru składek społecznych  800,00 zł,
2) łączna kwota składek na ww. ubezpieczenia (13,71%)  109,68 zł,
3) podstawa wymiaru składki zdrowotnej  690,32 zł,
4) składka zdrowotna
• (9%)  62,13 zł,
• (7,75%)  53,50 zł,
5) koszty uzyskania przychodu (20%)  138,06 zł,
6) podstawa opodatkowania (800 zł - 109,68 zł - 138,06 zł) 552,00 zł,
7) zaliczka na podatek do US (w zaokrągleniu)  46,00 zł,
8) do wypłaty dla zleceniobiorcy (800 zł - 109,68 zł - 62,13 zł - 46 zł) =  582,19 zł.

Ustalając podatek zleceniobiorcy B zleceniodawca przy każdej umowie dokona następujących obliczeń:

1) podstawa wymiaru składek społecznych  200,00 zł,
2) łączna kwota składek na ww. ubezpieczenia (13,71%)  27,42 zł,
3) podstawa wymiaru składki zdrowotnej  172,58 zł,
4) składka zdrowotna (9%) 15,53 zł,
5) podstawa opodatkowania  200,00 zł,
6) zryczałtowany podatek do przekazania do US (w zaokrągleniu)  36,00 zł,
7) do wypłaty dla zleceniobiorcy (200 zł - 27,42 zł - 15,53 zł - 36 zł) =  121,05 zł.

W rezultacie ze wszystkich czterech umów zrealizowanych w listopadzie zleceniobiorca B otrzyma "na rękę" 484,20 zł.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60