kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015

Podatek do umowy zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem

Na początku listopada 2015 r. z dwoma osobami, które nie są moimi pracownikami, zawarłem umowy zlecenia na dozór garaży i parkingu firmowego. Z jedną z nich już kiedyś współpracowałem, dlatego zdecydowałem się zawrzeć z nią umowę na cały miesiąc z wynagrodzeniem 800 zł. Z uwagi na to, że druga będzie dla mnie pracować po raz pierwszy, będę z nią zawierał umowę zlecenia z wynagrodzeniem 200 zł na każdy tydzień przez kolejne cztery tygodnie w listopadzie. Czy w tej sytuacji do wynagrodzeń wypłacanych obu tym osobom powinienem pobierać zaliczkę na podatek dochodowy?

NIE. Zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia z umowy zlecenia Czytelnik zobowiązany będzie pobrać jedynie od należności pierwszego zleceniobiorcy. Natomiast wynagrodzenia z umów zawieranych z drugim z nich stanowią należności klasyfikowane jako przychody z tzw. drobnych zleceń, które zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Z przywołanego przepisu wynika m.in., że zryczałtowany podatek dochodowy od należności z umowy zlecenia, której wartość nie przekracza 200 zł, wynosi 18% uzyskanego przychodu. Przychodu tego nie pomniejsza się o koszty i składki ZUS. Ponadto samego zryczałtowanego podatku nie zmniejsza się o składkę zdrowotną. Składki te powinny być pobrane z wynagrodzenia zleceniobiorcy.

Co istotne, omawiane przepisy nie uzależniają kwestii sposobu opodatkowania zlecenia od sumy należności określonej w umowach zawartych w danym miesiącu. W efekcie na sposób opodatkowania należności z tytułu umowy zlecenia wpływu nie ma zarówno ilość tych umów zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, jak również ich miesięczna suma. Zryczałtowany podatek pobiera się od każdej umowy, nawet wówczas, gdy w ciągu miesiąca zleceniodawca zawrze ich kilka z taką osobą, o ile kwota należności określona w danej umowie nie przekroczy 200 zł.

Dopiero gdy wartość pojedynczej umowy z taką osobą opiewa na kwotę wyższą niż 200 zł, zleceniodawca, jako płatnik, pobiera od niej zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 ustawy o pdof. Przepis ten wskazuje, że przy obliczaniu zaliczki przychód z umowy zlecenia pomniejsza się o zryczałtowane miesięczne koszty i składki ZUS potrącone w danym miesiącu. Do opodatkowania tak ustalonego dochodu płatnik zasadniczo stosuje najniższą stawkę podatku określoną w skali podatkowej, czyli 18%.


Kalkulatory płacowe dotyczące umowy zlecenia opodatkowanej ryczałtem oraz umowy zlecenia opodatkowanej zaliczkowo dostępne są w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


W zależności od sposobu opodatkowania przy tych samych kwotach wynagrodzenia brutto uzyskanych w danym miesiącu inna będzie kwota do wypłaty dla zleceniobiorcy.

Przykład

Przedsiębiorca w listopadzie 2015 r. zawarł umowy zlecenia z dwoma osobami fizycznymi niebędącymi jego pracownikami: ze zleceniobiorcą A na cały miesiąc z wynagrodzeniem na kwotę 800 zł, a ze zleceniobiorcą B cztery umowy na kolejne cztery tygodnie z wynagrodzeniem 200 zł. Dla obu zleceniobiorców zawarte umowy stanowią jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaliczkę zleceniobiorcy A obliczy następująco:

1) podstawa wymiaru składek społecznych  800,00 zł,
2) łączna kwota składek na ww. ubezpieczenia (13,71%)  109,68 zł,
3) podstawa wymiaru składki zdrowotnej  690,32 zł,
4) składka zdrowotna
• (9%)  62,13 zł,
• (7,75%)  53,50 zł,
5) koszty uzyskania przychodu (20%)  138,06 zł,
6) podstawa opodatkowania (800 zł - 109,68 zł - 138,06 zł) 552,00 zł,
7) zaliczka na podatek do US (w zaokrągleniu)  46,00 zł,
8) do wypłaty dla zleceniobiorcy (800 zł - 109,68 zł - 62,13 zł - 46 zł) =  582,19 zł.

Ustalając podatek zleceniobiorcy B zleceniodawca przy każdej umowie dokona następujących obliczeń:

1) podstawa wymiaru składek społecznych  200,00 zł,
2) łączna kwota składek na ww. ubezpieczenia (13,71%)  27,42 zł,
3) podstawa wymiaru składki zdrowotnej  172,58 zł,
4) składka zdrowotna (9%) 15,53 zł,
5) podstawa opodatkowania  200,00 zł,
6) zryczałtowany podatek do przekazania do US (w zaokrągleniu)  36,00 zł,
7) do wypłaty dla zleceniobiorcy (200 zł - 27,42 zł - 15,53 zł - 36 zł) =  121,05 zł.

W rezultacie ze wszystkich czterech umów zrealizowanych w listopadzie zleceniobiorca B otrzyma "na rękę" 484,20 zł.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory w podatku dochodowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Rozliczenie 2017
Dostałam PIT-11 za 2017 z jednego stosunku pracy i zastanawiam się czy powinnam złożyć w urzędzie skarbowym PIT czy też urząd sam mnie rozliczy. Nie mam żadnych odliczeń. Jak (...)
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej.zakręciłam się w tym wszystkim..
Pracownik w dniu 06.11.2013 uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po przepraowaniu roku od uzyskania tego stopnia należał się jej dodatkowy urlop - 10 dni. Czyli z dniem 05.11.2014 ma już 10 (...)
Podwyższenie wynagrodzenia
Czy wystarczy napisać ,że z dniem 1.01.2018 przyznaję wynagrodzenie zasadnicze w wys........ aby nie robić aneksów do umów/ są to umowy z lat 1990 i starsze a wtedy taka była forma/
Słodycze a VAT
Witam. Zakupiliśmy ptasie mleczko dla naszych kontrahentów. Czy od takich zakupów mam prawo odliczyć VAT?
Okres pobierania zasiłku przed świadczeniem.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy. Rozumiem, że okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego poprzedzającego zasiłek nie zliczamy do (...)
Samochód wykupiony z leasingu
Czy wykupiony z leasingu samochód w październiku mogę amortyzować podatkowo już za październik czy od następnego miesiąca ?
Konta związane z ubezpieczeniami społecznymi
Witam, czy w związku z wprowadzeniem przez ZUS jednego numeru kont do wpłat składek należy zmienić plan kont. Do tej pory były rozbudowana analityka składek - rozrachunki i konta kosztowe. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60