kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014

Udzielanie i potrącanie kary pieniężnej za nieobecność w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych

Pracownik w jednym z dni roboczych nie stawił się do pracy bez usprawiedliwienia (NN). Czy możemy udzielić mu kary pieniężnej oraz potrącić wynagrodzenie za ten dzień? Jak ustalić wysokość kary?

Kara jest środkiem dyscyplinującym, na który nie ma wpływu fakt, że za wymieniony dzień pracownik nie otrzyma wynagrodzenia.

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 K.p.). Z powołanej regulacji jednoznacznie wynika, że pracownik, który nie stawił się do pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych nie ma prawa do wynagrodzenia.

Niezależnie od powyższego omawiana okoliczność jest zaliczana do zdarzeń stanowiących rażące naruszenie obowiązków pracowniczych, za które pracodawca może stosować kary z odpowiedzialności porządkowej (upomnienie, naganę, karę pieniężną).

Ważne: Pracodawca może wymierzyć karę pieniężną za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przeciwpożarowych, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, a także opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia (art. 108 § 2 K.p.).

Kara pieniężna podlega jednak ograniczeniom, a mianowicie:

  • za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia o wynagrodzeniu, do omawianych celów należy stosować zasady obowiązujące przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy),
     
  • łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu pozostałych potrąceń niewymagających zgody pracownika (należności egzekwowanych i zaliczek),
     
  • po potrąceniu kary pracownikowi musi pozostać kwota wolna, czyli 90% wynagrodzenia minimalnego, przysługującego zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych (art. 871 § 1 pkt 3 K.p.).

Przykład

W październiku 2014 r. pracownik nie stawił się do pracy w jednym z dni roboczych bez usprawiedliwienia. Jest on zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem określonym według stałej stawki miesięcznej w wysokości 1.800 zł. Ponadto otrzymuje zmienne miesięczne premie regulaminowe (w poprzednich 3 miesiącach wypłacono mu łącznie 3.111 zł, czyli średnio 1.037 zł).

Pracodawca wymierzył pracownikowi karę pieniężną za NN w kwocie 120 zł. Wysokość nałożonej na pracownika kary jest prawidłowa, co wynika z wyliczenia: (1.800 zł + 1.037 zł) : 20,83 (współczynnik) = 136,20 zł; 120 zł < 136,20 zł.

Wynagrodzenie pracownika nie jest obciążone z innych tytułów (stosuje się do niego podstawowe koszty uzyskania przychodów i kwotę zmniejszającą zaliczkę). W październiku zostało ono obniżone za 8 godzin nieprzepracowanych z tytułu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy i wyniosło 1.721,76 zł, zgodnie z wyliczeniem: (1.800 zł : 184 godz. = 9,78 zł; 9,78 zł x 8 godz. = 78,24 zł; 1.800 zł - 78,24 zł = 1.721,76 zł). Ponadto obniżono pracownikowi premię, co jest zgodne z regulaminem premiowania, z 1.120 zł do 560 zł. W tej sytuacji wynagrodzenie pracownika po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniosło 1.655,73 zł [1.721,76 zł + 560 zł = 2.281,76 zł; 2.281,76 zł - (312,83 zł + 177,20 zł + 136 zł) = 1.655,73 zł]. Zatem nałożona kara nie przekraczała dziesiątej części wynagrodzenia do wypłaty, co wynika z wyliczenia: 1.655,73 zł x 1/10 = 165,57 zł; 120 zł < 165,57 zł. Maksymalna kwota potrącenia gwarantująca zachowanie kwoty wolnej wyniosła 542,25 zł (1.655,73 zł - 1.113,48 zł). Pracodawca mógł więc dokonać potrącenia kary.

Kalkulatory
Kalkulator wynagrodzeń dostępny jest
w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory prawa pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Rozliczenie 2017
Dostałam PIT-11 za 2017 z jednego stosunku pracy i zastanawiam się czy powinnam złożyć w urzędzie skarbowym PIT czy też urząd sam mnie rozliczy. Nie mam żadnych odliczeń. Jak (...)
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej.zakręciłam się w tym wszystkim..
Pracownik w dniu 06.11.2013 uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po przepraowaniu roku od uzyskania tego stopnia należał się jej dodatkowy urlop - 10 dni. Czyli z dniem 05.11.2014 ma już 10 (...)
Podwyższenie wynagrodzenia
Czy wystarczy napisać ,że z dniem 1.01.2018 przyznaję wynagrodzenie zasadnicze w wys........ aby nie robić aneksów do umów/ są to umowy z lat 1990 i starsze a wtedy taka była forma/
Słodycze a VAT
Witam. Zakupiliśmy ptasie mleczko dla naszych kontrahentów. Czy od takich zakupów mam prawo odliczyć VAT?
Okres pobierania zasiłku przed świadczeniem.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy. Rozumiem, że okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego poprzedzającego zasiłek nie zliczamy do (...)
Samochód wykupiony z leasingu
Czy wykupiony z leasingu samochód w październiku mogę amortyzować podatkowo już za październik czy od następnego miesiąca ?
Konta związane z ubezpieczeniami społecznymi
Witam, czy w związku z wprowadzeniem przez ZUS jednego numeru kont do wpłat składek należy zmienić plan kont. Do tej pory były rozbudowana analityka składek - rozrachunki i konta kosztowe. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60