kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014

Wysokość wynagrodzenia chorobowego dla pracownika niepełnoetatowego

Pracownik jest zatrudniony na 1/5 etatu i świadczy pracę tylko przez dwa dni w tygodniu (po 4 godz.). Obecnie przedłożył pracodawcy zwolnienie lekarskie na kilka dni. W jakiej wysokości należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe oblicza i wypłaca się na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej (art. 92 K.p.). Na jego wysokość wpływa wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, a jeśli pracownik jest zatrudniony krócej - za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Tak wynika z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej. Przeciętne wynagrodzenie z ww. okresu stanowi podstawę wymiaru świadczenia. Nie może ona być niższa od najniższej ustalonej proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej podstawa wymiaru zasiłku chorobowego (także wynagrodzenia chorobowego) z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (odpowiednio - 80% minimalnego wynagrodzenia - dla pracownika w pierwszym roku pracy), po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. W bieżącym roku kwota najniższej podstawy zasiłków (także wynagrodzenia chorobowego) dla pracownika pełnoetatowego będącego:

  • w pierwszym roku pracy wynosi: 1.159,74 zł (1.344 zł - 184,26 zł),
     
  • w drugim roku (i następnych latach) pracy wynosi: 1.449,67 zł (1.680 zł - 230,33 zł).

Przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy, najniższa podstawa wymiaru ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Przykładowo dla zatrudnionego na 1/5 etatu posiadającego dwuletni okres pracy stanowi ją kwota 289,93 zł, co wynika z wyliczenia: 1/5 z 1.680 zł = 336 zł; 336 zł - 46,07 zł (kwota odpowiadająca 13,71% tego wynagrodzenia).

Wynagrodzenie chorobowe wynosi 80% podstawy wymiaru, chyba że obowiązujące u pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie (lub zachodzą szczególne okoliczności, np. niezdolność do pracy przypada na okres ciąży). Jego wypłaty dokonuje się za każdy dzień niezdolności do pracy, tj. również za dni rozkładowo wolne od pracy, niedziele i święta. A zatem liczba dni obowiązujących do przepracowania w okresie, na który została orzeczona niezdolność do pracy z powodu choroby, pozostaje bez znaczenia.

Przykład

Pracownikowi z 3-letnim stażem, zatrudnionemu na 1/5 etatu określono wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości wynoszącej do końca 2013 r. - 320 zł, a od stycznia br. - 340 zł (po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika kwoty te wynoszą odpowiednio 276,13 zł i 293,39 zł). W okresie od 10 do 18 sierpnia 2014 r. (9 dni) pracownik chorował, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego. Podstawę wymiaru tego wynagrodzenia stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od sierpnia 2013 r. do lipca 2014 r. w wysokości 286,20 zł, według wyliczenia: [(276,13 zł x 5 m-cy) + (293,39 zł x 7 m-cy)] : 12 m-cy = 286,20 zł.

Kwota faktycznej podstawy wymiaru jest niższa od kwoty najniższej podstawy (286,20 zł < 289,93 zł). Za podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przyjęto kwotę najniższej podstawy, czyli 289,93 zł.

Za 9 dni niezdolności do pracy pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w kwocie 69,57 zł, zgodnie z wyliczeniem: 289,93 zł x 80% : 30 = 7,73 zł (stawka dzienna); 7,73 zł x 9 dni = 69,57 zł.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory prawa pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60