kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 63 (1104) z dnia 7.08.2014

Staż pracy uwzględniany przy ustalaniu wymiaru urlopu

Pracownik przedłożył pracodawcy świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego (kwiecień 2008 r.) oraz świadectwo pracy za okres od 1.09. do 31.10.2008 r. W obecnym zakładzie jest zatrudniony od 10.11.2008 r. Kiedy nabędzie prawo do urlopu w wymiarze 26 dni?

Prawo do urlopu w wymiarze 26 dni ma pracownik, który jest zatrudniony co najmniej 10 lat (art. 154 § 1 K.p.).

Do stażu, od którego zależy wymiar urlopu pracownika, zalicza się przede wszystkim okres pracy. Nie ma przy tym znaczenia, że pomiędzy okresami pracy występowały przerwy, ani sposób ustania zatrudnienia. Ponadto okres zatrudnienia powiększają też tzw. okresy zaliczalne, takie jak np. okres ukończonej szkoły (potwierdzony świadectwem lub dyplomem) czy okres pobierania stypendium w trakcie stażu z urzędu pracy. Przy czym jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika (art. 155 § 2 K.p.).

Liczbę lat z tytułu ukończenia danego rodzaju szkoły wliczaną do stażu, od którego zależy wymiar urlopu, określa art. 155 § 1 K.p. Z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej przepis ten przewiduje zaliczenie 4 lat i jest to liczba stała. Ustawodawca w tym przypadku nie przewidział bowiem możliwości zaliczenia przewidzianego programem nauczania czasu trwania nauki innego niż wskazany w tej regulacji.

Jeżeli chodzi o liczenie terminów w prawie pracy, to dla potrzeb ustalenia stażu urlopowego stosuje się potoczny sposób ich liczenia (por. wyrok SN z dnia 19 grudnia 1996 r., sygn. akt I PKN 47/96). Oznacza to, że miesięczny okres zatrudnienia, który rozpoczął się 1 lipca br., zakończy się 31 lipca br., a trwający od 21 lipca br. zakończy się 20 sierpnia br.

Ustalenie 10-letniego stażu urlopowego pracownika, o którym mowa w pytaniu, przedstawia przykład.

Przykład

Pełnoetatowy pracownik legitymuje się świadectwem ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego, co miało miejsce w kwietniu 2008 r. oraz okresem pracy przypadającym od 1 września do 31 października 2008 r. poświadczonym świadectwem pracy. W obecnym zakładzie jest zatrudniony od 10 listopada 2008 r.

Do stażu urlopowego pracownika podlegają zaliczeniu 4 lata z tytułu ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz okresy zatrudnienia po ukończeniu tej szkoły, tj.:

  • okres pracy od 1.09. do 31.10.2008 r. - 2 miesiące,
     
  • okres pracy od 10.11.2008 r. do nadal.

Pracownik osiągnie dziesięcioletni okres pracy z dniem 9 września 2014 r. i od tego dnia będzie miał prawo do urlopu w wymiarze 26 dni.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory prawa pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60