kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014

Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu

Pracownik zatrudniony na 2/5 etatu ma w umowie ustalony limit 35 godzin przeciętnie na tydzień pracy, przekroczenie którego uprawnia go do dodatków jak za pracę nadliczbową. W czerwcu 2014 r. korzystał z 16 godzin urlopu. Czy wynagrodzenie za przekroczenie limitu godzin dla niepełnoetatowca należy uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

Wynagrodzenie urlopowe ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniami wskazanymi w § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). Wymienia on m.in. następujące wynagrodzenia i świadczenia:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
   
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
   
 • gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe,
   
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
   
 • ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
   
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości płacy minimalnej.

Wśród świadczeń nieuwzględnianych w podstawie wynagrodzenia urlopowego nie znalazło się wynagrodzenie za przekroczenie limitu godzin dla niepełnoetatowca. Dlatego należy to wynagrodzenie przyjąć do podstawy wynagrodzenia za urlop. Składnik ten nie zalicza się do stałych miesięcznych składników, należy więc wliczać go tak jak składniki zmienne miesięczne. W myśl § 8 powołanego rozporządzenia składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości tych składników mogą one zostać wliczone w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony na 2/5 etatu w systemie podstawowym za wynagrodzeniem w miesięcznej wysokości wynoszącej 2.400 zł. Świadczy on pracę od poniedziałku do piątku po 3 godziny i 12 minut na dobę. W czerwcu 2014 r. korzystał z 5 dni (16 godzin) urlopu wypoczynkowego.

Pracownik w marcu br. przepracował wszystkie godziny wynikające z rozkładu (67,2 godz.) oraz dodatkowo 20 godzin, które nie przekroczyły limitu godzin dla niepełnoetatowca. W kwietniu br. przepracował zgodnie z rozkładem 67,2 godz., a w maju br. - 64 godziny zgodnie z rozkładem oraz dodatkowo 40 godzin nieprzekraczających limitu godzin dla niepełnoetatowca. Za godziny dodatkowej pracy w marcu br. pracownik otrzymał tylko normalne wynagrodzenie w wysokości 714,20 zł, a w maju br. - 1.500 zł.

Za czerwiec 2014 r. pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.400 zł (za pracę i za urlop) oraz wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych. Wynagrodzenie za 1 godzinę urlopu ze składników zmiennych należy obliczyć dzieląc wynagrodzenie za dodatkową pracę przez łączną liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w poprzednich 3 miesiącach, według wyliczenia:

(714,20 zł + 1.500 zł) : (67,2 godz. + 20 godz. + 67,2 godz. + 64 godz. + 40 godz.) = 8,57 zł,

8,57 zł × 16 godz. = 137,12 zł.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory prawa pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60