kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014

Obliczanie wynagrodzenia chorobowego dla pracownika młodocianego

Młodociany (obecnie uczeń III klasy) począwszy od lutego 2013 r. dostarcza kilkudniowe zwolnienia lekarskie. Przerwy pomiędzy poszczególnymi okresami niezdolności do pracy nie przekraczają 3 miesięcy kalendarzowych. Jak należało obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego, do którego prawo powstało w marcu 2014 r.?

Wysokość wynagrodzenia chorobowego dla osoby będącej uczniem zawodu ustala się na zasadach określonych przy obliczaniu zasiłku chorobowego. Z tym jednak zastrzeżeniem, że dla tej grupy ubezpieczonych nie została określona najniższa podstawa wymiaru. Do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego nie mają bowiem zastosowania przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) - art. 45 ust. 2 ustawy zasiłkowej.

Ważne: Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego nie ustalono najniższej podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego oblicza się przyjmując do podstawy jego wymiaru przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Jeśli w okresie tych 12 miesięcy pracownik pobierał wynagrodzenie chorobowe (lub zasiłek), to do obliczenia tego wynagrodzenia za kolejny okres:

  • przyjmuje się tą samą kwotę, która stanowiła podstawę poprzednio wypłacanego świadczenia, jeśli między okresami pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków nie było przerwy, lub trwała ona mniej niż 3 miesiące kalendarzowe,
     
  • ustala się nową podstawę wymiaru, jeśli przerwa między okresami pobierania świadczeń chorobowych trwała co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.

W sytuacji gdy między okresami pobierania świadczeń chorobowych nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, wysokość wynagrodzenia chorobowego ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które zostało przyjęte do obliczenia wcześniej wypłacanego świadczenia.

Uczeń zawodu, o którym mowa w pytaniu, choruje już od ubiegłego roku. Przerwy pomiędzy poszczególnymi okresami choroby (pobierania świadczeń z tego tytułu) trwają mniej niż 3 miesiące kalendarzowe. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia chorobowego, do którego prawo powstało w marcu 2014 r., należało zatem przyjąć kwotę stanowiącą podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za pierwszy okres jego wypłaty.

  Przykład  

Od 1 września 2011 r. pracodawca zatrudnia pracownika młodocianego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Jego wynagrodzenie zostało określone na poziomie najniższego, określonego dla danego roku nauki. W okresie od 21 do 25 lutego 2013 r. (5 dni) był niezdolny do pracy z powodu choroby.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie od lutego 2012 r. do stycznia 2013 r. w wysokości 135,20 zł, według wyliczenia:

(136,64 zł - 18,74 zł) x 1 m-c = 117,90 zł,

(143,47 zł - 19,67 zł) x 3 m-ce = 371,40 zł,

(145,84 zł - 19,99 zł) x 3 m-ce = 377,55 zł,

(174,84 zł - 23,96 zł) x 3 m-ce = 452,64 zł,

(175,51 zł - 24,06 zł) x 2 m-ce = 302,90 zł,

(117,90 zł + 371,40 zł + 377,55 zł + 452,64 zł + 302,90 zł) : 12 m-cy = 135,20 zł.

Ponownie pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresach:

rok od - do liczba dni rodzaj wypłaconego świadczenia podstawa wymiaru
2013 22.04. - 26.04. 5 wynagrodzenie chorobowe 135,20 zł*)
17.06. - 21.06. 5 wynagrodzenie chorobowe
05.08. - 22.08. 18 wynagrodzenie chorobowe
23.08. - 02.09. 11 zasiłek chorobowy
15.10. - 15.11. 32 zasiłek chorobowy
16.12. - 20.12. 5 zasiłek chorobowy
2014 24.03. - 28.03. 5 wynagrodzenie chorobowe

Uwaga:*) Kwota stanowiąca podstawę wymiaru świadczeń za czas choroby nie uległa zmianie, ponieważ przerwy pomiędzy okresami ich pobierania były krótsze niż 3 miesiące kalendarzowe.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory prawa pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Rozliczenie 2017
Dostałam PIT-11 za 2017 z jednego stosunku pracy i zastanawiam się czy powinnam złożyć w urzędzie skarbowym PIT czy też urząd sam mnie rozliczy. Nie mam żadnych odliczeń. Jak (...)
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej.zakręciłam się w tym wszystkim..
Pracownik w dniu 06.11.2013 uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po przepraowaniu roku od uzyskania tego stopnia należał się jej dodatkowy urlop - 10 dni. Czyli z dniem 05.11.2014 ma już 10 (...)
Podwyższenie wynagrodzenia
Czy wystarczy napisać ,że z dniem 1.01.2018 przyznaję wynagrodzenie zasadnicze w wys........ aby nie robić aneksów do umów/ są to umowy z lat 1990 i starsze a wtedy taka była forma/
Słodycze a VAT
Witam. Zakupiliśmy ptasie mleczko dla naszych kontrahentów. Czy od takich zakupów mam prawo odliczyć VAT?
Okres pobierania zasiłku przed świadczeniem.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy. Rozumiem, że okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego poprzedzającego zasiłek nie zliczamy do (...)
Samochód wykupiony z leasingu
Czy wykupiony z leasingu samochód w październiku mogę amortyzować podatkowo już za październik czy od następnego miesiąca ?
Konta związane z ubezpieczeniami społecznymi
Witam, czy w związku z wprowadzeniem przez ZUS jednego numeru kont do wpłat składek należy zmienić plan kont. Do tej pory były rozbudowana analityka składek - rozrachunki i konta kosztowe. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60