kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017

Świadczenie rehabilitacyjne z niezwaloryzowaną podstawą wymiaru

Po wypadku samochodowym przez 6 miesięcy przebywałem na zwolnieniu lekarskim. ZUS przyznał mi prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 9 miesięcy, począwszy od 13 października 2017 r. Liczyłem na to, że podstawa obliczenia tego świadczenia będzie wyższa od podstawy wymiaru wypłacanego wcześniej zasiłku. Tak było w przypadku mojego kolegi z pracy, który na świadczeniu rehabilitacyjnym przebywa od 29 września 2017 r. Tymczasem podstawa mojego świadczenia pozostała na niezmienionym poziomie. Czy pracodawca popełnił błąd przy ustalaniu jej wysokości?

NIE. Brak zwiększenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do naliczenia wysokości należnego Czytelnikowi świadczenia rehabilitacyjnego wynika z faktu, iż początek tego świadczenia przypada w kwartale, w którym wskaźnik waloryzacji tej podstawy nie przekracza 100%.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi odpowiednio:

  • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy,
     
  • 75% tej podstawy za pozostały okres lub
     
  • 100% tej podstawy - jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży.

Przy czym w dogodnych okolicznościach podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega stosownemu zwiększeniu, za sprawą waloryzacji przeprowadzanej według zasad określonych w art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej.

Przykładowo, jeżeli - tak jak w przypadku Czytelnika - pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w IV kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w II kwartale tego roku w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku kalendarzowego.

Aby zatem waloryzacja mogła być przeprowadzona, jej wskaźnik musi przekraczać 100%. Niestety, w IV kwartale 2017 r. wynosi on równo 100%. Pracodawca ustalając wysokość należnego Czytelnikowi świadczenia rehabilitacyjnego, którego początek przypada w tym właśnie kwartale, słusznie zatem nie zwiększył tej podstawy.

Inaczej było w przypadku kolegi Czytelnika. Jego świadczenie rehabilitacyjne, jak wynika z treści pytania, rozpoczęło się bowiem w III kwartale 2017 r., w którym wskaźnik waloryzacji wynosił 107,4%. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia należnego mu świadczenia rehabilitacyjnego wzrosła więc aż o 7,4%.


Kalkulator wysokości świadczenia rehabilitacyjnego dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Przykład

Załóżmy, że Pan Jan i Pan Adam są wynagradzani taką samą stawką wynagrodzenia zasadniczego i w efekcie podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w obu przypadkach wyniosła 3.451,60 zł. Za każdy dzień niezdolności do pracy otrzymywali więc zasiłek chorobowy w jednakowej wysokości.

Ponieważ jednak przeszli oni na świadczenie rehabilitacyjne w różnych kwartałach, w których wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia tego świadczenia wynosił odpowiednio 107,4% i 100%, podstawa zasiłku Pana Jana została zwiększona, a Pana Adama pozostała na niezmienionym poziomie. Pan Jan otrzymuje więc nieco wyższe świadczenie rehabilitacyjne od Pana Adama.

Ubezpieczony Pan Jan Pan Adam

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

3.451,60 zł

Stawka dzienna zasiłku chorobowego

92,04 zł (tj. 3.451,60 zł × 80% : 30 = 92,04 zł)

Okres należnego świadczenia rehabilitacyjnego

od 29 września 2017 r.
do 25 czerwca 2018 r.
od 13 października 2017 r.
do 9 lipca 2018 r.

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

107,4% 100%

Podstawa wymiaru zasiłku przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

3.707,02 zł
(tj. 3.451,60 zł × 107,4% = 3.707,02 zł)
3.451,60 zł
(pozostaje na niezmienionym poziomie)

Stawka dzienna świadczenia rehabilitacyjnego:

- w okresie pierwszych trzech miesięcy

111,21 zł
(tj. 3.707,02 zł × 90%
: 30 = 111,21 zł)
103,55 zł
(tj. 3.451,60 zł × 90%
: 30 = 103,55 zł)

- w pozostałym okresie

92,68 zł
(tj. 3.707,02 zł × 75%
: 30 = 92,68 zł)
86,29 zł
(tj. 3.451,60 zł × 75%
: 30 = 86,29 zł)

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory prawa pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60