kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe dla pracownicy po długiej nieobecności w pracy?

Pracownica od 15 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. korzystała z zasiłku chorobowego. Od następnego dnia rozpoczęła urlop wychowawczy, który trwał do 31 sierpnia 2017 r. Bezpośrednio po tym urlopie dostarczyła zwolnienie lekarskie z kodem literowym "B". Czy nabędzie prawo do świadczeń chorobowych oraz jak ustalić podstawę ich wymiaru?

Pracownica, o której mowa w pytaniu, spełnia wszystkie warunki, aby nabyć prawo do wynagrodzenia chorobowego, tj.:

  • niezdolność do pracy z powodu choroby powstała w okresie ubezpieczenia chorobowego,
     
  • posiada wymagany 30-dniowy okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (tzw. okres wyczekiwania).

Dlatego też od pierwszego dnia niezdolności do pracy przypadającej bezpośrednio po urlopie wychowawczym należy wypłacać jej świadczenia za czas choroby.

Do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, co do zasady, przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (odpowiednio za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia trwającego krócej niż 12 miesięcy) - art. 36 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej.

Ważne: Jeśli bezpośrednio przed powstaniem niezdolności do pracy pracownik przez cały okres, z którego ustala się podstawę wymiaru świadczenia, korzystał z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego albo odbywał czynną służbę wojskową, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Również, gdy w miesiącach, za które wynagrodzenie powinno zostać przyjęte do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował ani jednego dnia, podstawę wymiaru tych świadczeń stanowi wynagrodzenie za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przyjmuje się je, zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy zasiłkowej:

  • w wysokości określonej w umowie o pracę, jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe lub
     
  • w przeciętnej miesięcznej wysokości wypłaconej pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje świadczenie, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne.
Przykład

Pracownica ma wynagrodzenie określone w stałej miesięcznej wysokości 3.500 zł. Z dniem 31 stycznia 2017 r. wykorzystała pełny 182-dniowy okres zasiłkowy, po którym od 1 lutego do 31 sierpnia 2017 r. korzystała z urlopu wychowawczego. Bezpośrednio po jego zakończeniu dostarczyła zwolnienie lekarskie z kodem literowym "B", na okres od 1 do 30 września 2017 r.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należało przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od września 2016 r. do sierpnia 2017 r. Ponieważ w tym okresie pracownica nie przepracowała ani jednego dnia, pracodawca przyjął wynagrodzenie określone w umowie o pracę, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownicę w wysokości 3.020,15 zł (3.500 zł - 479,85 zł). Stawka dzienna wynagrodzenia chorobowego wynosi 100,67 zł (3.020,15 zł x 100% : 30).

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory prawa pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60