kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017

Praca w gospodarstwie rolnym w stażu urlopowym pracownika

Pracownik dostarczył pracodawcy zaświadczenie KRUS o podleganiu w latach 1995-2008 ubezpieczeniu społecznemu rolników. Czy okres ten należy zaliczyć do stażu urlopowego?

Okres prowadzenia bądź pracy w gospodarstwie rolnym zalicza się do stażu urlopowego w zakresie spełniającym warunki określone w art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. nr 54, poz. 310), dalej ustawy. Wymaga też odpowiedniego udokumentowania.

Wymiar urlopu wypoczynkowego ma charakter progresywny i przy zatrudnieniu krótszym niż 10 lat wynosi 20 dni, a wraz z jego osiągnięciem 26 dni.

Ważne: Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się wszystkie okresy pracy bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy (art. 1541 § 1 K.p.).

Kalkulatory Kalkulator stażu urlopowego dostępny jest
w serwisie  www.kalkulatory.gofin.pl

Do stażu zalicza się też okresy nauki ponadgimnazjalnej (wcześniej ponadpodstawowej), w wymiarze określonym w art. 155 K.p., a niekiedy także inne okresy aktywności, o ile tak stanowi przepis prawa. Jednym z nich jest art. 1 ustawy, w myśl którego ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
     
  • przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
     
  • przypadające po 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego (nie należy mylić z wymiarem) lub innego świadczenia przysługującego z upływem roku pracy lub okresu krótszego niż jeden rok (art. 2 ustawy).

Informacje zawarte w pytaniu nie przesądzają jednoznacznie z jakim okresem mamy do czynienia w przedstawionym przypadku. Jeżeli z przedłożonego dokumentu wynika, iż był to okres prowadzenia przez zainteresowanego indywidualnego gospodarstwa rolnego, to należy go w całości zaliczyć i to bez względu na to w jakich latach przypadał. Natomiast okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, np. prowadzonym przez współmałżonka, wymagają udokumentowania zaświadczeniem urzędu gminy. Jak stanowi art. 3 ustawy, na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić, zgodnie z art. 1 ustawy, okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy. Jeżeli urząd nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie. W tym przypadku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.

Zaświadczenie KRUS nie zostało wskazane jako dokument właściwy do zaliczania do stażu m.in. urlopowego pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory prawa pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60