kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016

Przedłużenie umowy o pracę a podstawa wymiaru zasiłku

Z pracownikiem, zatrudnionym na czas określony do 31 sierpnia 2016 r., z dniem 1 września br. podpisałam kolejną umowę o pracę, tym razem na czas nieokreślony. Przy okazji pracownik, świadcząc pracę na tym samym stanowisku i w tym samym (pełnym) wymiarze czasu pracy, otrzymał niewielką podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Ubezpieczony ten zachorował na początku listopada 2016 r. Czy do ustalenia podstawy wymiaru należnego mu świadczenia chorobowego powinnam przyjąć wyłącznie wynagrodzenie z tej nowej umowy?

NIE. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego) ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy. Stanowi ją z reguły przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 lub - przy krótszym okresie zatrudnienia - pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Tak wynika z art. 36 ust. 1, 2 i 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

Dodatkowo ZUS w swoim komentarzu do ustawy zasiłkowej, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl, precyzuje, iż:

  • przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi zatrudnionemu bez przerwy u tego samego pracodawcy na podstawie kolejno po sobie następujących umów o pracę, wynagrodzenie wypłacone z tytułu tych umów sumuje się,
     
  • nie traktuje się jako przerwy w ubezpieczeniu przerwy przypadającej na dzień ustawowo wolny od pracy.

Zasada ta nie miałaby zastosowania, gdyby kolejna umowa o pracę zawarta z tym samym pracodawcą, określała inny niż poprzednio (wyższy lub niższy) wymiar czasu pracy. Wówczas bowiem, w świetle art. 40 ustawy zasiłkowej, przy założeniu, że zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach ją poprzedzających, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowiłoby wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy.

Jak wynika z treści pytania, kolejne umowy o pracę zawarte z pracownikiem następowały bezpośrednio po sobie (bez dnia przerwy) i nie zawierały zmian w zakresie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy. Zatem przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego należnego pracownikowi (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego) powinno być wzięte pod uwagę wynagrodzenie otrzymane przez niego z tytułu obu tych umów (przykład).


Kalkulator wynagrodzenia chorobowego dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


To, że pierwsza umowa o pracę zawarta była na czas określony, a druga na czas nieokreślony, oraz fakt, iż druga umowa wiązała się z podwyżką wynagrodzenia, nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Ważne, że ubezpieczony pracuje u tego samego pracodawcy i w tym samym co poprzednio wymiarze czasu pracy.

Przykład

Z pracownikiem zatrudnionym na czas określony od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r., pracodawca z dniem 1 września 2016 r. podpisał kolejną umowę o pracę, tym razem na czas nieokreślony. Pracownik, zatrudniony niezmiennie w pełnym wymiarze czasu pracy, z tytułu pierwszej umowy otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.500 zł, natomiast od 1 września 2016 r. - 2.800 zł. Pracodawca ustalając podstawę wymiaru należnego pracownikowi od 2 listopada 2016 r. świadczenia chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku chorobowego), uwzględnił wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, tj. za okres od listopada 2015 r. do października 2016 r. Podstawa ta wynosi 2.200,40 zł, zgodnie z wyliczeniem:

(2.500 zł - 342,75 zł*) × 10 m-cy = 21.572,50 zł - wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres od listopada 2015 r. do sierpnia 2016 r.,
(2.800 zł - 383,88 zł*) × 2 m-ce = 4.832,24 zł - wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za wrzesień i październik 2016 r.,
21.572,50 zł + 4.832,24 zł = 26.404.74 zł,
26.404,74 zł : 12 m-cy = 2.200,40 zł.
* Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe finansowane ze środków pracownika.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory prawa pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60