kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016

Uzyskanie prawa do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony przedłożył świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej, a następnie technikum dla dorosłych, świadectwo pracy za okres przygotowania zawodowego oraz dwukrotnego zatrudnienia w ramach "zwykłej" umowy o pracę. Jak ustalić kiedy osiągnie wyższy wymiar urlopu?

W stażu pracy dla celów ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego uwzględnia się obok zatrudnienia również okresy nauki ponadgimnazjalnej (przed reformą oświatową - ponadpodstawowej).

Jak stanowi art. 155 K.p., do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
   
 • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
   
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
   
 • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
   
 • szkoły policealnej - 6 lat,
   
 • szkoły wyższej - 8 lat.

Zaliczane do stażu urlopowego okresy nauki nie podlegają sumowaniu. W praktyce najczęściej przyjmuje się ostatni (najwyższy jeżeli chodzi o poziom) rodzaj szkoły, z uwzględnianiem zasady korzyści względem pracownika.

Ważne: Jeżeli czas nauki pokrywa się z zatrudnieniem, do stażu urlopowego wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, w zależności od tego, co jest dla pracownika korzystniejsze (art. 155 § 2 K.p.).

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 września 2012 r. przedłożył świadectwo ukończenia szkoły policealnej. W pierwszym dniu zatrudnienia legitymował się zatem już 6-letnim stażem urlopowym.

Od 1 października 2012 r. podjął studia zaoczne, które ukończył z tytułem licencjata 20 lipca 2015 r. Przyjęcie 8 lat z tytułu ukończenia tego poziomu edukacji byłoby dla pracownika mniej korzystne, bowiem wyłączyłoby ze stażu blisko 3 lata równoczesnego zatrudnienia. Pracodawca pozostał zatem przy uwzględnieniu szkoły policealnej (6 lat), a tym samym w dniu ukończenia studiów staż urlopowy pracownika wynosił 8 lat, 10 miesięcy i 20 dni.

Kalkulatory Kalkulator stażu urlopowego dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Zwracamy uwagę!
Okresy zatrudnienia dla celu ustalenia uprawnień ze stosunku pracy liczy się w sposób właściwy dla prawa pracy (tzw. potoczny), bez stosowania reguł cywilistycznych (por. wyrok SN z 19 grudnia 1996 r., sygn. akt I PKN 47/96, OSNP 1997/17/310 oraz stanowisko Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z 18 stycznia 2011 r.). Kwestię tę resort pracy szczegółowo wyjaśnił w stanowisku z 16 lutego 2016 r., w którym rozpatrywał obliczanie limitu czasowego umów na czas określony. Jak czytamy: "(...) staż pracy oblicza się w latach, miesiącach i dniach, przy przyjęciu, że termin upływa w przeddzień dnia odpowiadającego nazwie dnia początkowego, następnie sumuje się lata, sumuje się miesiące i przelicza je na lata z uwzględnieniem, że 12 miesięcy pracy to jeden rok, sumuje się także dni i przelicza na miesiące, z uwzględnieniem, że 30 dni równa się jednemu miesiącowi (...)".

Przerwy w okresie zatrudnienia występują zazwyczaj wówczas, gdy następuje zmiana pracodawcy. Jednak mogą one także mieć miejsce w innych okolicznościach, np. gdy okres zatrudnienia jest przerywany "zwykłym" urlopem bezpłatnym. Zgodnie bowiem z art. 174 § 2 K.p., okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Powyższe nie dotyczy jedynie urlopu bezpłatnego udzielonego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Przykład

Pracownik, który został zatrudniony 17 kwietnia 2016 r., udokumentował następujące okresy zaliczane do stażu urlopowego:

 • 20 czerwca 2003 r. ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej,
   
 • 5 stycznia 2006 r. ukończenie technikum dla dorosłych,
   
 • 1 września 2000 r. do 30 czerwca 2003 r. umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego,
   
 • 1 do 15 października 2009 r. umowa o pracę,
   
 • 14 czerwca 2010 r. do 28 maja 2011 r. umowa o pracę.

Zakładając, że okres nauki w szkole zasadniczej i zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego pokrywał się oraz wobec faktu kontynuowania nauki w technikum przed podjęciem zatrudnienia w ramach dwóch "zwykłych" umów o pracę, do stażu należy przyjąć:

 • 5 lat z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,
   
 • 15 dni z tytułu pierwszej umowy o pracę oraz
   
 • 11 miesięcy i 15 dni z tytułu drugiej umowy o pracę.

Zatem łączny okres zaliczany wynosił w dniu zatrudnienia 6 lat. Jeżeli pracownik będzie pozostawał nieprzerwanie w zatrudnieniu, prawo do wyższego wymiaru urlopu nabędzie 16 kwietnia 2020 r. (z upływem 4 lat pracy).

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory prawa pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

FORUM

Forum aktywnych księgowych

Rozliczenie 2017
Dostałam PIT-11 za 2017 z jednego stosunku pracy i zastanawiam się czy powinnam złożyć w urzędzie skarbowym PIT czy też urząd sam mnie rozliczy. Nie mam żadnych odliczeń. Jak (...)
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej.zakręciłam się w tym wszystkim..
Pracownik w dniu 06.11.2013 uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po przepraowaniu roku od uzyskania tego stopnia należał się jej dodatkowy urlop - 10 dni. Czyli z dniem 05.11.2014 ma już 10 (...)
Podwyższenie wynagrodzenia
Czy wystarczy napisać ,że z dniem 1.01.2018 przyznaję wynagrodzenie zasadnicze w wys........ aby nie robić aneksów do umów/ są to umowy z lat 1990 i starsze a wtedy taka była forma/
Słodycze a VAT
Witam. Zakupiliśmy ptasie mleczko dla naszych kontrahentów. Czy od takich zakupów mam prawo odliczyć VAT?
Okres pobierania zasiłku przed świadczeniem.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy. Rozumiem, że okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego poprzedzającego zasiłek nie zliczamy do (...)
Samochód wykupiony z leasingu
Czy wykupiony z leasingu samochód w październiku mogę amortyzować podatkowo już za październik czy od następnego miesiąca ?
Konta związane z ubezpieczeniami społecznymi
Witam, czy w związku z wprowadzeniem przez ZUS jednego numeru kont do wpłat składek należy zmienić plan kont. Do tej pory były rozbudowana analityka składek - rozrachunki i konta kosztowe. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60