kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016

Uzyskanie prawa do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony przedłożył świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej, a następnie technikum dla dorosłych, świadectwo pracy za okres przygotowania zawodowego oraz dwukrotnego zatrudnienia w ramach "zwykłej" umowy o pracę. Jak ustalić kiedy osiągnie wyższy wymiar urlopu?

W stażu pracy dla celów ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego uwzględnia się obok zatrudnienia również okresy nauki ponadgimnazjalnej (przed reformą oświatową - ponadpodstawowej).

Jak stanowi art. 155 K.p., do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
   
 • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
   
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
   
 • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
   
 • szkoły policealnej - 6 lat,
   
 • szkoły wyższej - 8 lat.

Zaliczane do stażu urlopowego okresy nauki nie podlegają sumowaniu. W praktyce najczęściej przyjmuje się ostatni (najwyższy jeżeli chodzi o poziom) rodzaj szkoły, z uwzględnianiem zasady korzyści względem pracownika.

Ważne: Jeżeli czas nauki pokrywa się z zatrudnieniem, do stażu urlopowego wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, w zależności od tego, co jest dla pracownika korzystniejsze (art. 155 § 2 K.p.).

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 września 2012 r. przedłożył świadectwo ukończenia szkoły policealnej. W pierwszym dniu zatrudnienia legitymował się zatem już 6-letnim stażem urlopowym.

Od 1 października 2012 r. podjął studia zaoczne, które ukończył z tytułem licencjata 20 lipca 2015 r. Przyjęcie 8 lat z tytułu ukończenia tego poziomu edukacji byłoby dla pracownika mniej korzystne, bowiem wyłączyłoby ze stażu blisko 3 lata równoczesnego zatrudnienia. Pracodawca pozostał zatem przy uwzględnieniu szkoły policealnej (6 lat), a tym samym w dniu ukończenia studiów staż urlopowy pracownika wynosił 8 lat, 10 miesięcy i 20 dni.

Kalkulatory Kalkulator stażu urlopowego dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Zwracamy uwagę!
Okresy zatrudnienia dla celu ustalenia uprawnień ze stosunku pracy liczy się w sposób właściwy dla prawa pracy (tzw. potoczny), bez stosowania reguł cywilistycznych (por. wyrok SN z 19 grudnia 1996 r., sygn. akt I PKN 47/96, OSNP 1997/17/310 oraz stanowisko Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z 18 stycznia 2011 r.). Kwestię tę resort pracy szczegółowo wyjaśnił w stanowisku z 16 lutego 2016 r., w którym rozpatrywał obliczanie limitu czasowego umów na czas określony. Jak czytamy: "(...) staż pracy oblicza się w latach, miesiącach i dniach, przy przyjęciu, że termin upływa w przeddzień dnia odpowiadającego nazwie dnia początkowego, następnie sumuje się lata, sumuje się miesiące i przelicza je na lata z uwzględnieniem, że 12 miesięcy pracy to jeden rok, sumuje się także dni i przelicza na miesiące, z uwzględnieniem, że 30 dni równa się jednemu miesiącowi (...)".

Przerwy w okresie zatrudnienia występują zazwyczaj wówczas, gdy następuje zmiana pracodawcy. Jednak mogą one także mieć miejsce w innych okolicznościach, np. gdy okres zatrudnienia jest przerywany "zwykłym" urlopem bezpłatnym. Zgodnie bowiem z art. 174 § 2 K.p., okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Powyższe nie dotyczy jedynie urlopu bezpłatnego udzielonego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Przykład

Pracownik, który został zatrudniony 17 kwietnia 2016 r., udokumentował następujące okresy zaliczane do stażu urlopowego:

 • 20 czerwca 2003 r. ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej,
   
 • 5 stycznia 2006 r. ukończenie technikum dla dorosłych,
   
 • 1 września 2000 r. do 30 czerwca 2003 r. umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego,
   
 • 1 do 15 października 2009 r. umowa o pracę,
   
 • 14 czerwca 2010 r. do 28 maja 2011 r. umowa o pracę.

Zakładając, że okres nauki w szkole zasadniczej i zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego pokrywał się oraz wobec faktu kontynuowania nauki w technikum przed podjęciem zatrudnienia w ramach dwóch "zwykłych" umów o pracę, do stażu należy przyjąć:

 • 5 lat z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,
   
 • 15 dni z tytułu pierwszej umowy o pracę oraz
   
 • 11 miesięcy i 15 dni z tytułu drugiej umowy o pracę.

Zatem łączny okres zaliczany wynosił w dniu zatrudnienia 6 lat. Jeżeli pracownik będzie pozostawał nieprzerwanie w zatrudnieniu, prawo do wyższego wymiaru urlopu nabędzie 16 kwietnia 2020 r. (z upływem 4 lat pracy).

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory prawa pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60