kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016

Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego po wprowadzeniu podwyżki płac

Pracownikowi od 1 lipca ubiegłego roku podwyższono wynagrodzenie za pracę. W jaki sposób należy obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego? Nadmieniamy, że podwyżka wynagrodzenia nie była spowodowana zmianą wymiaru czasu pracy.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik nie ma tak długiego okresu zatrudnienia, do podstawy przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia. Tak stanowi art. 36 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej w związku z art. 92 § 2 K.p.

W świetle powyższego, do ustalenia podstawy wynagrodzenia chorobowego, pracodawca powinien przyjąć wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za konkretne miesiące, bez względu na zmianę wysokości wynagrodzenia (przed, jak i po zmianie jego wysokości). Wspomnijmy, że gdyby podwyżka wiązała się ze zmianą wymiaru czasu pracy, to wówczas, co do zasady, należałoby uwzględnić wynagrodzenie po zmianie etatu (okoliczność ta nie zachodzi jednak w sytuacji opisanej w pytaniu).

  Przykład  

Pracownik zatrudniony od maja 2014 r. na cały etat w umowie o pracę miał określone wynagrodzenie w wysokości 2.100 zł.

Od 1 lipca 2015 r. otrzymał podwyżkę wynagrodzenia do kwoty 2.500 zł. W grudniu 2015 r. pracownik chorował przez 5 dni.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r. w wysokości 1.955,91 zł, według wyliczenia: (2.100 zł - 287,91 zł) x 7 m-cy = 12.684,63 zł; (2.500 zł - 342,75 zł) x 5 m-cy = 10.786,25 zł; (12.684,63 zł + 10.786,25 zł) : 12 m-cy = 1.955,91 zł.

Stawka dzienna wynagrodzenia chorobowego wynosiła 52,16 zł, tj. 1.955,91 zł x 80% : 30 = 52,16 zł.

Za 5 dni niezdolności do pracy pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w wysokości 260,80 zł (52,16 zł x 5 dni).

Kalkulatory
Kalkulator wynagrodzenia chorobowego
dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Zwracamy uwagę! Wynagrodzenie po podwyżce nie zostanie uwzględnione w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego, jeżeli pracownik wcześniej pobierał wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek, a przerwa między pobieraniem tych świadczeń nie przekroczyła trzech miesięcy kalendarzowych. W takim przypadku nie ustala się nowej podstawy wymiaru świadczenia, a do jego obliczenia przyjmuje się podstawę wymiaru przyjętą dla wcześniejszego okresu niezdolności do pracy (art. 43 ustawy zasiłkowej).

  Przykład  

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu oraz że pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby przez 3 dni czerwca i 4 dni września 2015 r. Pomiędzy poszczególnymi okresami pobierania wynagrodzenia chorobowego występowały przerwy trwające dwa miesiące kalendarzowe (lipiec i sierpień, a następnie październik i listopad).

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego w grudniu 2015 r. stanowiło to samo wynagrodzenie, które przyjęto do obliczenia wynagrodzenia chorobowego przysługującego za czerwiec 2015 r., tj. za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. w wysokości 1.812,09 zł, według wyliczenia: [(2.100 zł - 287,91 zł) x 12 m-cy] : 12 m-cy = 1.812,09 zł. Stawka dzienna wynagrodzenia chorobowego wynosiła 48,32 zł (1.812,09 zł x 80% : 30).

Za 5 dni niezdolności do pracy trwającej w grudniu 2015 r. wynagrodzenie chorobowe wyniosłoby 241,60 zł (48,32 zł x 5 dni).

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory prawa pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60