kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015

Wymiar urlopu po osiągnięciu 10-letniego stażu pracy

W sierpniu 2015 r. pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni (wcześniej miał prawo do 20 dni). Z dniem 31 października 2015 r. rozwiązał stosunek pracy. Był zatrudniony od kilku lat na pełny etat. Ile dni urlopu przysługiwało mu za 2015 r.? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 963772)

Przepis art. 158 K.p. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) stanowi, że pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Oznacza to, że tylko pracownik, który wykorzystał urlop za dany rok nabywa prawo do urlopu uzupełniającego. Natomiast pracownik, który do dnia osiągnięcia 10-letniego stażu nie wykorzystał urlopu, od razu nabywa prawo do urlopu w wyższym wymiarze. Nie przysługuje mu urlop uzupełniający, gdyż powołany przepis nie ma w takich okolicznościach zastosowania.

Jeżeli pracownik rozwiązuje stosunek pracy w trakcie roku kalendarzowego, a jest uprawniony do urlopu kolejnego, to u dotychczasowego pracodawcy przysługuje mu urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy - chyba że przed ustaniem tego stosunku wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze (art. 1551 § 1 pkt 1 K.p.). Przy czym, gdy w roku ustania zatrudnienia pracownik nabył prawo do urlopu w wyższym wymiarze, to zastosowanie znajduje § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu w wyższym wymiarze, ustala się uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu.

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełny etat od 2013 r. osiągnął w sierpniu 2015 r. 10-letni staż pracy i nabył prawo do wyższego wymiaru urlopu. We wrześniu br. skorzystał z 10 dni urlopu wypoczynkowego. Z dniem 31 października 2015 r. rozwiązał stosunek pracy za porozumieniem stron.

Uprawnienia urlopowe pracownika u dotychczasowego pracodawcy należało ustalić biorąc za podstawę wyższy wymiar urlopu. Pracownik za przepracowane 10 miesięcy w br. miał prawo do 22 dni urlopu, zgodnie z wyliczeniem:

26 dni × 10/12 = 21,66, po zaokrągleniu 22 dni.

Za 12 dni niewykorzystanego urlopu za 2015 r. (do czasu rozwiązania stosunku pracy) pracodawca był obowiązany wypłacić mu ekwiwalent.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory prawa pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60