kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015

Zmiana terminu wypłaty i jej wpływ na ustalenie wynagrodzenia urlopowego

Począwszy od kwietnia 2015 r. pracownikom akordowym wypłacamy wynagrodzenia za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca. Do podstawy wynagrodzenia urlopowego przyjmujemy wynagrodzenia z 12 miesięcy poprzedzających urlop. Jakie miesiące należało przyjąć do podstawy urlopowej, jeżeli pracownik korzystał z urlopu 1 sierpnia 2015 r.? Jak postąpić w sytuacji, gdy w okresie przyjmowanym do ustalenia podstawy (12 m-cy) pracownik przez dwa pełne miesiące był na zwolnieniu lekarskim?

Składniki wynagrodzenia mające zmienny charakter (np. wynagrodzenie akordowe), przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeżeli wysokość tych składników ulega znacznym wahaniom, to mogą być one uwzględnione w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie dłuższym, lecz nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Ustalone w ten sposób łączne wynagrodzenie (z 3 albo maksymalnie z 12 m-cy) stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Powyższe wynika z § 8 rozporządzenia urlopowego.

Przepisy prawne
Rozporządzenie urlopowe dostępne
jest w serwisie  www.przepisy.gofin.pl.


Zwracamy uwagę!
Regulację zawartą w § 8 rozporządzenia urlopowego należy stosować literalnie, co oznacza, że chodzi w niej o wynagrodzenie wypłacone "w okresie" a nie "za okres".

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

  • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,
     
  • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia może mieć wpływ na wysokość podstawy urlopowej ustalanej ze zmiennych składników, bowiem może się zdarzyć, że w jednym miesiącu pracownicy otrzymają wynagrodzenie dwukrotnie, a w innym nie otrzymają go wcale.

  Przykład  

Pracownik zatrudniony w akordzie korzystał z urlopu w dniu 1 sierpnia 2015 r. W czerwcu br. w firmie zmieniono termin wypłaty wynagrodzenia z 10. dnia następnego miesiąca na ostatni roboczy dzień miesiąca, za który przysługuje.

Ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, pracodawca przyjął składniki wypłacone w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W tym przypadku będzie to wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w lipcu (za lipiec), w czerwcu (za maj i czerwiec), w maju (za kwiecień).

  Przykład  

Przyjmujemy dane z poprzedniego przykładu, z tym że w czerwcu br. zmieniono termin wypłaty wynagrodzenia z ostatniego dnia roboczego danego miesiąca na 10. dzień następnego miesiąca.

W czerwcu, w związku ze zmianą terminu wypłaty pracownik nie otrzymał wynagrodzenia (był to tzw. "pusty" miesiąc). Dlatego też, ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, pracodawca uwzględnił wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w lipcu (za czerwiec), w maju (za maj).


Zgodnie z § 11 rozporządzenia urlopowego, jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc w zmiennej wysokości, to przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy w okresie 3 (albo maksymalnie 12) miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu wypoczynkowego pracownik cały miesiąc chorował albo korzystał z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego lub bezpłatnego.

  Przykład  

Pracownik wynagradzany stawką akordową korzystał z urlopu wypoczynkowego w sierpniu 2015 r. Pracodawca, ustalając podstawę wymiaru, wziął pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, czyli od sierpnia 2014 r. do lipca 2015 r. W tym okresie pracownik przez pełne dwa miesiące, tj. w grudniu i listopadzie 2014 r. był na zwolnieniu lekarskim. W podstawie wynagrodzenia urlopowego pracodawca powinien uwzględnić wynagrodzenie za miesiące wcześniejsze, tj. wypłacone pracownikowi w czerwcu i lipcu 2014 r. (ze względu na to, że za grudzień i listopad 2014 r. pracownik nie nabył prawa do wynagrodzenia).

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory prawa pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60