kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B za 2016 r.31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji IFT-2R za 2016 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013

Rozliczanie wydatków poniesionych w walutach obcych

W ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są dokonywane płatności w walutach obcych. Jaki kurs przeliczeniowy waluty obcej na złote powinien zastosować beneficjent na potrzeby rozliczania wydatków we wniosku o płatność?

Obowiązuje reguła, że w odniesieniu do operacji w zakresie PO KL dokonywanych w walutach obcych beneficjent powinien stosować kursy przeliczeniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi podatku dochodowego, VAT oraz zasad prowadzenia rachunkowości. Jednakże na potrzeby rozliczania wydatków we wniosku o płatność przyjąć należy zasady określone dla PO KL. I tak w przypadku płatności bezgotówkowych dokonywanych w walutach obcych do przeliczeń walutowych trzeba zastosować procedury dotyczące przeliczania wartości płatności gotówkowych dokonywanych w walutach obcych na złote spisane i obowiązujące u beneficjenta. Warunkiem jest, by procedury te nie uwzględniały ujemnych różnic kursowych. Jeśli beneficjent nie ma przedmiotowych procedur, wówczas jako kurs przeliczeniowy należy przyjąć kurs sprzedaży waluty z dnia dokonania płatności zastosowany przez bank beneficjenta do realizacji transakcji. Musi być on udokumentowany potwierdzeniem wystawionym przez bank lub wyciągiem bankowym. Tego typu rozwiązanie zapobiega powstawaniu ujemnych różnic kursowych, które w konsekwencji mogłyby finansowo obciążać beneficjenta.

W odniesieniu do płatności gotówkowych dokonywanych w walutach obcych wartość transakcji trzeba przeliczyć na złote po kursie zakupu waluty. W przypadku gdy beneficjent załącza do wniosku o płatność wydruk z ewidencji księgowej, jako kurs przeliczeniowy należy przyjąć kurs ujęcia płatności gotówkowej w księgach rachunkowych, zgodny z polityką rachunkowości beneficjenta.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Pozostałe kalkulatory:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60