kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013

Rozliczanie wydatków poniesionych w walutach obcych

W ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są dokonywane płatności w walutach obcych. Jaki kurs przeliczeniowy waluty obcej na złote powinien zastosować beneficjent na potrzeby rozliczania wydatków we wniosku o płatność?

Obowiązuje reguła, że w odniesieniu do operacji w zakresie PO KL dokonywanych w walutach obcych beneficjent powinien stosować kursy przeliczeniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi podatku dochodowego, VAT oraz zasad prowadzenia rachunkowości. Jednakże na potrzeby rozliczania wydatków we wniosku o płatność przyjąć należy zasady określone dla PO KL. I tak w przypadku płatności bezgotówkowych dokonywanych w walutach obcych do przeliczeń walutowych trzeba zastosować procedury dotyczące przeliczania wartości płatności gotówkowych dokonywanych w walutach obcych na złote spisane i obowiązujące u beneficjenta. Warunkiem jest, by procedury te nie uwzględniały ujemnych różnic kursowych. Jeśli beneficjent nie ma przedmiotowych procedur, wówczas jako kurs przeliczeniowy należy przyjąć kurs sprzedaży waluty z dnia dokonania płatności zastosowany przez bank beneficjenta do realizacji transakcji. Musi być on udokumentowany potwierdzeniem wystawionym przez bank lub wyciągiem bankowym. Tego typu rozwiązanie zapobiega powstawaniu ujemnych różnic kursowych, które w konsekwencji mogłyby finansowo obciążać beneficjenta.

W odniesieniu do płatności gotówkowych dokonywanych w walutach obcych wartość transakcji trzeba przeliczyć na złote po kursie zakupu waluty. W przypadku gdy beneficjent załącza do wniosku o płatność wydruk z ewidencji księgowej, jako kurs przeliczeniowy należy przyjąć kurs ujęcia płatności gotówkowej w księgach rachunkowych, zgodny z polityką rachunkowości beneficjenta.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory walutowe i różnic kursowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60