kalkulatory podatkowe, kalkulator VAT, kalkulator płac, kilometrówka, ryczałt samochodowy
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015

Zasiłek chorobowy i macierzyński dla pracownicy w pierwszym roku pracy

Pracownica została zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony od 2 czerwca do 31 grudnia 2014 r. za wynagrodzeniem 1.680 zł (był to jej pierwszy rok pracy). Umowa o pracę została jednak przedłużona do dnia porodu, co nastąpi w marcu br. Od połowy października 2014 r. pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy od 1 stycznia 2015 r. należy podwyższyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego do kwoty najniższej oraz, czy powinniśmy wypłacić zasiłek macierzyński za dzień porodu będący jednocześnie ostatnim dniem zatrudnienia?

Dla pracownicy w pierwszym roku pracy podstawę wymiaru przysługujących jej świadczeń chorobowych stanowi wynagrodzenie wypłacone za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia (art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Sumę wynagrodzeń uzyskanych za miesiące poprzedzające niezdolność do pracy, dzieli się przez liczbę tych miesięcy. Uzyskana w wyniku tego działania kwota stanowi podstawę wymiaru świadczenia. W 2015 r. podstawa wymiaru zasiłków dla pracownika w pierwszym roku pracy, zatrudnionego na cały etat, nie może być niższa od kwoty 1.208,06 zł (art. 45 ustawy zasiłkowej). Pisaliśmy na ten temat w UiPP nr 1/2015, str. 17-18.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu Czytelnika, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownicy za okres od czerwca do września 2014 r. i jest ono wyższe od najniższej podstawy wymiaru obowiązującej w pierwszym roku pracy, zarówno dla 2014 r., jak i 2015 r. Tym samym nie ma powodów do zmiany kwoty faktycznej podstawy zasiłku.

  Przykład  

Przyjmując założenia z pytania, podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby, a następnie zasiłku chorobowego wyniosła 1.449,67 zł, tj. [(1.680 zł - 230,33 zł) x 4 m-ce] : 4 m-ce = 1.449,67 zł. Kwota ta jest wyższa od najniższej podstawy wymiaru obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. dla pracowników w pierwszym roku pracy (1.449,67 zł > 1.208,06 zł). Tym samym podstawa wymiaru zasiłku chorobowego od nowego roku nie ulega zmianie i wynosi 1.449,67 zł.

Kalkulatory
Kalkulator wynagrodzenia chorobowego
dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Jeśli chodzi o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za dzień porodu, będący ostatnim dniem zatrudnienia, to pracodawca powinien dokonać jego wypłaty. W myśl art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej, prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Ważne: Pracodawca ma obowiązek wypłaty zasiłków do dnia rozwiązania umowy o pracę.

Jednakże ZUS wyjaśnił, w ust. 290 komentarza do ustawy zasiłkowej (dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl), że w przypadku gdy umowa o pracę z pracownicą została przedłużona do dnia porodu, na podstawie art. 177 § 3 K.p., a płatnik składek byłby zobowiązany do wypłaty zasiłku macierzyńskiego tylko za 1 dzień, wypłaty zasiłku macierzyńskiego za cały okres może dokonać oddział ZUS. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca "całą" wypłatę przekazał do ZUS.

www.KalkulatoryPodatkowe.pl - Kalkulatory prawa pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60